Centrum integrativní psychoterapie

CIP je nestátní ambulantní pracoviště, vedené PhDr. Magdalenou Frouzovou. Vychází ze systémového přístupu a opírá se o teorii integrativní psychoterapie. Nabízí poradenské individuální, partnerské a rodinné konzultace, příležitostně i kurzy v oblasti mezilidských vztahů a osobnostního růstu, ve spolupráci.

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie 2022

Lektor: PhDr. Magdalena Frouzová

 • KURZ JE URČEN PRO TY, kteří chtějí získat celkový přehled o současné psychoterapeutické praxi a současných integrativních přístupech ve světě. Půjde o skupinovou práci se vzájemnou výměnou názoru a zkušeností, teorie bude prokládána sebezkušenostními nácviky dovedností. Bude používána kamera a vedeny diskuze nad videozáznamy relevantních významných psychoterapeutů. Frekventanti obdrží Power-Pointové prezentace.

 • Magdalena Frouzová je klinický psycholog, psychoterapeut, manželský a předmanželský poradce, adiktolog a supervizor-mentor. Téměř 30 let vede psychoterapeutické výcviky (Skáluv institut), je členkou výboru Psychoterapeutické společnosti Lékařské společnosti JEP. Je také členkou mezinárodní Společnosti pro výzkum integrace v psychoterapii (SEPI), kde obdržela "Arnkoff and Glass Award for Regional Network".

 • Kurz bude probíhat v roce 2022, desetkrát ve dvou dnech (čtvrtky-pátky) jednou měsíčně kromě prázdnin. Celkem bude obsahovat 160 hod. Začátek vždy ve čtvrtek ve 12 hod., konec v pátek v 17 hod.

 • PROGRAM: koncepční pohledy na psychoterapeutické systémy s obecnými faktory a procesy, druhy integrace, formulace vlastního terapeutického stylu

 • MÍSTO KONÁNÍ A FINANCE: Centrum integrativní psychoterapie, 169 00 Praha 6 - Břevnov, možnost přespání. Předplatné celého kurzu je 23 000, jednotlivý dvouden 2900 Kč (pro absolventy a frekventanty SI sleva: předplatné celého kurzu je 20000 Kč, jeden dvouden 2300 Kč. Platby na č. účtu 19 14975 40 217/100.

 • Přihlášky a dotazy zasílejte na adresu: magdalena.frouzova@email.cz.

Termíny jednoročního kurzu integrativní psychoterapie v r. 2022

 
  1. 13. - 14. 1.
  2. 10. - 11. 2.
  3. 17. - 18. 3.
  4. 7. - 8. 4.
  5. 5. - 6. 5.
  6. 2. - 3. 6.
  7. 1. - 2. 9.
  8. 7. - 8. 10.
  9. 10. - 11. 11.
  10. 1. - 2. 12.

Rozvrh hodin:

 • Čtvrtky:
  • 12:00 - 13:30
  • 13.45 - 15:15
  • 15:30 - 17:00
  • 17:15 - 18:45
 • Pátky:
  • 8:00 - 9:30
  • 10:00 - 11:30
  • 13:00 - 14:30
  • 14:45 - 16:15
  • 16:15 - 16:30 - hodnocení
 

Skálův institut přijímá frekventanty

Centrum disponuje širokou nabídkou konzultací:

 • Poradenské individuální, partnerské a rodinné konzultace.
 • Konzultace týkající se oblasti mezilidských vztahů a osobnostního růstu.
 • Kurzy týkající se konkrétních témat z oblasti komunikačních dovedností, manažerských dovedností a zvládání profesionální kariéry.

Dle potřeby kombinujeme individuální, rodinnou a skupinovou terapii tak, aby proces byl co nejefektivnější. Klientela využívá možnosti telefonických, emailových a skypových konzultací (možné dlouhodobě i ze zahraničí). V případě potřeby je zajištěna anonymita.

Ve spolupráci se Skálovým institutem nabízí další výcvikové programy týkající se vedení lidí, skupin a psychoterapeutického výcvikového programu. PhDr. Magdalena Frouzová přednáší "Integrativní psychoterapii".

Je možno konzultovat v českém a anglickém jazyce, dále ve velmi časných či pozdních večerních hodinách a o víkendech.

Centrum nemá smlouvu s žádnou pojišťovnou, všechny konzultace hradí klient:

 • individuální a rodinné poradenství a psychoterapie:
  • cena 1 hod. konzultace je 1600 Kč
  • v případě, že se klient neomluví 24 hod. před konzultací, platí za nesplněnou konzultaci 800 Kč.

Konzultace po telefonním objednání

 • PhDr. Magdalena Frouzová, tel.: 602 642 616

Zobrazit místo PhDr. Magdalena Frouzová, Centrum integrativní psychoterapie - CIP na větší mapě

Tramvajová zastávka linek 22 a 25 - Drinopol

 


sídlo


 

Registr Léekařů

Registr lékařů