Programy

Rámcový program nabízí (v češtině, angličtině)

 1. Psychologické a sociální individuální a rodinné poradenství a psychoterapii
 2. Vzdělávací a výcvikové kurzy osobnostního růstu
  • Kurz osobnostního růstu - PhDr. M. Frouzová – v r. 2025
   • Optimální osobnost
   • Optimální partnerství
   • Komunikační techniky
   • Kreativita
   • Management sobě i ostatním
   • Asertivita
 3. Individuální vedení v osobnostním růstu:
  • Selfmanagement
  • Management druhých
  • Komunikace - individuální výcvik v komunikačních technikách
 4. Supervize psychoterapie pro pracovníky v pomocných profesích
 5. Supervize pro managery v oblasti psychologického managementu

Specifická nabídka:
závislosti na procesech (počítač, telefon, media, workoholismus), závislost na druhém, psychosomatické potíže, nácvik vnitřních dovedností (relaxace, pozornost, meditace, mindfulness, motivace, mentální nastavení) psychoterapie dospívajících. 

Konzultace po telefonním objednání

 •   PhDr. Magdaléna Frouzová, tel.: 420 602 642 616