Filosofie

Současný způsob práce

Základní, přísně individuální přístup ke klientovi je postaven na dvou základních informacích:

  1. problém a zakázka formulovaná klientem,
  2. profesionálem zjištěná klientova růstová potřeba, problém či diagnóza.

Při první konzultaci (či první fázi konzultací) dojde obvykle k výměně obou informací a k jednání, jehož cílem je dohoda o dalším postupu. Vítáme v případě potřeby spolupráci s dalšími rodinnými členy či jinými blízkými, pomůže-li to procesu a souhlasí-li s takovým přístupem klient.
Pracujeme s jednotlivými členy rodinného systému nejenom s ohledem na jedincovy potřeby, ale i na kontextuální sladění harmonizujících i růstových cílů celé rodiny.
V průběhu procesu práce na programu konáme pravidelné tzv. kontrolní konzultace, na kterých se shromáždění účastníci vyjadřují jednotlivě k efektivitě procesu a projednává se a rozhoduje další postup. Na těchto sezeních také dochází k případné změně klientovy zakázky tak, jak si postupně ujasňuje svůj problém, své potřeby či možnosti.

Základem naší práce je kvalitní vztah s klientem v atmosféře vzájemné důvěry. V této rovině se opíráme o znalosti a dovednosti vycházející z integrativní psychoterapie. Péče o psychodynamické faktory a vývoj kvalitního vztahu vytváří pracovní společenství, které umožňuje další vzdělávací a nácvikové aktivity dle individuálních potřeb klienta. V této rovině vycházíme z nejnovějších poznatků kognitivně-behaviorálních směrů psychoterapie a managerských technik personalistiky.

Model současného způsobu práce

Model současného způsobu práce