Magdalena Frouzová

Jsem k dispozici pro klienty v Centru integrativní psychoterapie v soukromé praxi v Břevnově. Pracuji metodou integrativní psychoterapie, jejíž předností je přizpůsobení se především klientovým potřebám a zakázce. Může jít o individuální, párové či individuální konzultace, jak je to v procesu třeba.

Jsem spoluzakladatelkou Skálova institutu, který vzdělává lékaře, psychology a další doporučené profese v psychoterapii v 5tiletých kurzech. Tento institut jsem přes 30 let vedla s Jiřím Hellerem a nyní ho předala nové ředitelce MUDr. Procházkové Večeřové, nadále zde pracuji jako vedoucí čtyř výcvikových komunit. 
Psychoterapii miluji a jsem vděčná za vše, co mi v životě přinesla. Myslím, že jsem díky ní měla úžasný život. Mám dvě děti a 7 vnoučat. 

Jsem klinický psycholog, schválený psychoterapeut pro zdravotnictví, manželský a předmanželský poradce, supervizor - mentor a adiktolog. 
Mám dva výcviky v eklektické psychoterapii (SUR výcvik), v individuální psychoterapii (Balcar), adiktologické mezinárodní vzdělání z Kalifornské univerzity (500 hod.), tříletý výcvik v supervizi (ČIS). 
Učím na katedře psychologie FFUK Integrativní psychoterapii, v IPVZ Komunikaci a v ČIS supervizi.

  • Členka výboru Psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti JEP,
  • členka sborovny Českého institutu pro supervizi,
  • členka AKP – Asociace klinických psychologů
  • členka SEPI - Society for exploration of psychoterapy integration
  • členka ČAP - Česká asociace pro psychoterapii

Doufám, že při setkáních s lidmi učím lehkost a krásu bytí. A to dá někdy pořádně zabrat, přiznávám, na obou stranách.