Aktuality

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie 2025

Lektor: PhDr. Magdalena Frouzová

  • KURZ JE URČEN PRO TY, kteří chtějí získat celkový přehled o současné psychoterapeutické praxi a současných integrativních přístupech ve světě. Půjde o skupinovou práci se vzájemnou výměnou názorů a zkušeností, teorie bude prokládána sebezkušenostními nácviky dovedností. Bude používána kamera a vedeny diskuze nad videozáznamy relevantních významných psychoterapeutů. Frekventanti obdrží Power-Pointové prezentace.

  • Magdalena Frouzová je klinický psycholog, psychoterapeut, manželský a předmanželský poradce, adiktolog a supervizor-mentor. Téměř 30 let vede psychoterapeutické výcviky (Skáluv institut), je členkou výboru Psychoterapeutické společnosti Lékařské společnosti JEP. Je také členkou mezinárodní Společnosti pro výzkum integrace v psychoterapii (SEPI), kde obdržela "Arnkoff and Glass Award for Regional Network".

  • Kurz bude probíhat v roce 2025, desetkrát ve dvou dnech (čtvrtky-pátky) jednou měsíčně kromě prázdnin. Celkem bude obsahovat 160 hod. Začátek vždy ve čtvrtek ve 12 hod., konec v pátek v 17 hod. Ze čtvrtka na pátek je možno v Centru přespat (300 Kč za noc)

  • PROGRAM: koncepční pohledy na psychoterapeutické systémy s obecnými faktory a procesy, druhy integrace, formulace vlastního terapeutického stylu

  • MÍSTO KONÁNÍ A FINANCE: Centrum integrativní psychoterapie, 169 00 Praha 6 - Břevnov, možnost přespání. Předplatné celého kurzu je 30 000, jednotlivý dvouden 4000 Kč. Platby na účet 121166349/0800.

  • Přihlášky a dotazy zasílejte na adresu: magdalena.frouzova@email.cz.