Magdalena Frouzová

klinický psycholog (atestace)
manželský a předmanželský poradce (od r. 1995)
supervizor (akreditace od roku 2003)
psychoterapeut (akreditace od r. 1998)
adiktolog (akreditace od roku 2010)

Praxe:

 • 45 let v klinické psychologii a psychoterapii
 • 25 let v manželském a rodinném poradenství
 • externí lektor IPVZ - subkatedra Návykových nemocí a SVZ
 • externí lektor katedry psychologie FFUK Praha
 • 25 let supervizorem psychoterapie
 • 25 let vede komunitní výcviky v psychoterapii
 • Nyní soukromá klinická praxe - Centrum integrativní psychoterapie

Výcviky:

 • 8-letý výcvik SUR
 • 3-letý výcvik v individuální psychoterapii - ILF - Balcar
 • 10-leté vedení výcvikové terapeutické skupiny pod plnou supervizí - Vodňanská, Skála
 • 3-letý výcvik videotrening - skupinová terapie
 • IEDATTP USA - Italy - 1994-1998
 • tříletý výcvik v supervizi v ČIS
 • Výcvik v NLP - neurolingvistické programování
 • krátké kurzy: tvarová terapie a logoterapie (Balcar), hypnoza (Kratochvíl), Balint (Skála, Mrázek), integrativní (Knobloch), narativní psychoterapie a supervize
 • zahraniční výcviky a školení týkající se závislostí:
  • WHO 1991, 1993, USIA (v USA) 1992, UNICRI - Řím 1992, CPDD - Anglie, Holandsko 1993, Intersalus and ABBS: EU 1005,1007, California Addiction Training Center, San Diego 1995

Supervidována:

 • Dr. Hanna Levenson, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Pavel Hartl
 • Doc. PhDr. Jiří Šípek, Csc.
 • PhDr. Vendula Junková

Členství:

 • výboru Psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti JEP
 • sborovna Českého institutu pro supervizi
 • SEPI (Society for exploration of psychoterapy integration, Skálův institut, který vede, je regionálním koordinátorem pro Prahu).